Bra att veta

På denna sida hittar du lite tips och info om det mesta.
Här kan du via länkarna läsa om hur du kan jaga in din unghund/ träna inför viltspår och hur det går till på utställning.

Viltspår

Trimning/pälsvård

Drevprovsreglerna

Utställning

Det här ska du få med dig vid köp av valp

Enligt Svenska Kennelklubbens grundregler,
som alla uppfödare är skyldiga att följa, ska
en hund levereras med:
• Ett skriftligt köpeavtal (SKKs eget avtal utan
ändringar/tillägg), eventuellt ett fodervärds-
avtal om du är fodervärd.
• Registreringsbevis i SKK, där även hundens
id-märkning ska framgå.
• Valp- eller veterinärbesiktningsintyg som
inte är äldre än sju dagar.
• Blankett för anmälan om ägarskap i SKKs
och Jordbruksverkets register.
Därutöver lämnar de flesta uppfödarna med hundmat goda råd lista m.m.
Mer information hittar du på www.skk.se/sv/kopahund/

Här nedan kan du se olika former av bett på hund, hur många tänder en hund ska ha och vad de kallas för.
FIG-1 Korrekt bett FIG-2 Överbett FIG-3 Underbett FIG-4 Tångbett

Hunden har totalt 42 tänder och de består av
Överkäken  3 Incisiver - 1 Canintand - 4 Premolarer - 2 Molarer * 2
Underkäken 3 Incisiver - 1 Canintand - 4 Premolarer - 3 Molarer *2
Vilket innebär att hunden ska ha 12 Incisiver - 4 Canin - 16 Premolarer - 10 Molarer

Transportera hundar

Hunden i bil

Undantag

Välkommen

Välkommen till www.petitvannerna.n.nu.
Informations sida om PBGV som ägs av
Inge & Cilla.

 

Uppdaterat: 25/3-2019* 

 

Länkar