Utställning

TIPS & RÅD OM
HUNDUTSTÄLLNING

Först och främst ska sägas att det inte alls är nödvändigt att kunna allt för att börja ställa ut.
Det mesta lär man sig faktiskt efterhand. Men behållningen blir säkert större och man lär sig snabbare, genom att läsa på lite i förväg.

Varför ställer man ut sin hund?

Betydelsen för aveln och uppfödarna är lätt att förstå, men det finns många skäl även för den vanlige hundägaren. Gemenskapen, tävlingsmomenten och spänningen räcker för många, andra kämpar hårt för att få de finaste titlarna.

Våra petiter är som bekant, förutom underbara familjehundar, framförallt jakthundar. Många har därför som mål att få fram en jaktchampion inom drev eller viltspår. För det krävs, utöver tillräckliga jaktprovsmeriter, även lägst ett andrapris på utställning.

Utställningen är ett utmärkt tillfälle att träffa uppfödare och andra experter på rasen. Dom delar gärna med sig av sina kunskaper och kan mycket om det mesta som har med din hund att göra. Pälsvård, sjukdomar, utfodring, träning, skador, utrustning m.m. Du blir helt enkelt kunnigare bara genom umgänget runt utställningsringen.

En annan bra anledning är att hunden får vänja sig med att vara tillsammans med andra hundar och att röra sig i stora folksamlingar. Det har du säkert nytta av i många andra sammanhang.

Skälen till att ställa ut sin petit kan med andra ord variera ganska mycket, men intresset för hundarna – det är garanterat gemensamt!

Hur får man fram en utställningschampion?

Det är som med de flesta framgångar ett resultat av stort intresse, skicklighet, envishet, idogt arbete och lite tur. Man måste förstå hur en bra hund ska se ut, hur den ska tränas, trimmas, visas och mycket mer. Med andra ord krävs en hel del utöver lyckan att ha en fin hund. Några enkla recept finns därför inte, men chanserna ökar om man samlar erfarenheter genom att ställa ut många gånger.

Olika typer av hundutställningar

Det finns två huvudtyper, officiella och inofficiella. Resultat från en officiell utställning registreras alltid hos Svenska Kennel klubben (SKK) och finns därför tillgängliga för allmänheten via SKK Hunddata Resultat från inofficiella utställningar registreras inte.

Inofficiella utställningar är vanligen lite mindre tillställningar där man tränar och skaffar sig erfarenhet under enklare former. På större officiella utställningar deltar ofta flera tusen hundar och det kan vara ganska stressigt, särskilt för nybörjaren och den ovana hunden.

De åtråvärda certifikaten, som kan leda till championat, kan bara erövras på officiella utställningar. För vår ras arrangeras sådana av Svenska Bassetklubbens (SBaK) olika lokalavdelningar, rasklubbar och av SKK´s länsklubbar.

Hur mycket kostar det?

Med anmälningsavgift (ca 300 - 450 kr), bilparkering (någon eller några tjugor) och en utställningskatalog (ca 30-50 kr) hamnar kostnaden runt 400- 550 kr/utställning. Entré för en person ingår i anmälningsavgiften, övriga brukar få betala någon eller några tjugor. Vanligen är det lite dyrare på större utställningar och lite billigare på mindre.

Var hittar man information om utställningar?

Arrangörerna annonserar om aktuella utställningar i medlemstidningarna, SKK´s "Hundsport" och/eller vår egen specialklubbs tidning "Basset Bladet". Du kan också kontakta klubbarna direkt eller, i de flesta fall, hitta informationen på Internet.

www.sbak.nu och www.skk.se finns de mest aktuella uppgifterna om tider, platser, domare, länkar till arrangörernas hemsidor, regler och bestämmelser och mycket, mycket mera. Utställningarna är spridda över hela landet och under sommarhalvåret hålls det i stort sett en varje helg, ibland flera samma dag.

SKK´s utställningar samlar hundar av alla raser och delas nästan alltid upp över två dagar, vanligen lördag och söndag. Hundarna delas in i olika rasgrupper och våra petiter är placerade i rasgrupp 6 (drivande hundar samt sök- och spårhundar).

Var noga med att kolla vilken dag som gäller för vår rasgrupp. SBaK, som bara samlar bassetraserna, brukar klara alla på en och samma dag.

På en del utställningar är det möjligt att ställa ut hunden flera dagar i rad, med nya domare och nya vinstchanser varje gång. Då går det naturligtvis lika bra att bara välja en, eller några av dagarna, om man föredrar det.

Rasgrupper

Förteckning över rasgrupper som kan delta i SKK´s prov, tävlingar och utställningar:

Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Grupp 3 Terrier

Grupp 4 Taxar

Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar (vår grupp)

Grupp 7 Stående fågelhundar

Grupp 8 Stötande hundar, apporterade hundar och vattenhundar

Grupp 9 Sällskapshundar

Grupp 10 Vinthundar

Förteckning över raser som kan delta i SBaK´s prov, tävlingar och utställningar:

Basset Artésien Normand (BAN)

Basset Bleu de Gascogne (BBDG)

Basset Fauve de Bretagne (BFDB)

Basset Hound (BH)

Grand Basset Griffon Vendeen (GBGV)

Petit Basset Griffon Vendeen (PBGV)

Medlemskap

Medlemskap i SBaK är obligatoriskt för att få delta i SBaK´s utställningar. Samma sak gäller för SKK´s utställningar, där krävs medlemskap i SKK.

Ett undantag är om man anmäler till valpklass eller till en inofficiell utställning, då krävs inte medlemskap.

I medlemskapen ingår naturligtvis mer än bara rätten att anmäla till klubbens utställningar. Klubbtidningar, rådgivning, andra aktiviteter mm.

Anmälan

Anmälningsblankett kan beställas från respektive arrangerande klubb. I de flesta fall går det även att anmäla, hämta eller beställa blanketter via Internet. Läs i annonserna och på hemsidorna så hittar du upplysningar om anmälningstider, avgifter, betalningssätt, vilken blankett som ska användas mm.

Bedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och
mentalitet i jämförelse med standardens* krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande
hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspris.
följande kvalitetspriser finns

Excellent (utmärkt) RÖD
Very good (mycket god) BLÅ
Good (god) GUL
Sufficient (godtagbar) GRÖN
Disqualified (diskvalificerad)
Cannot be judged (kan ej prissättas - KEP)

C i katalogen innebär att hunden ska erövra ytterligare ett CERT för att bli SEUCH
S innebär att hunden INTE får tävla om Cert.

Hund får på en och samma utställning endast anmälas i en (1) klass (undantaget avels och uppfödarklass). Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag den ställs ut.

Klasser

25. Valpklass 6–9 månader (inofficiell klass som inte stambokförs)
Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månaders ålder men inte fyllt 9 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning.Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp. I valpklass förekommer även Disqualified och Cannot be judged.
Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.
26. Juniorklass 9–18 månader (junkl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent eller Very good tävlar vidare i
27. Juniorkonkurrensklass (junkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i juniorklass.
Obs! Om minst fyra hundar erhållit kvalitetspriset Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen för konkurrensbedömning. Detta gäller för samtliga Konkurrensklasser.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
28. Unghundsklass 15–24 månader (ukl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas Excellent eller Very good tävlar vidare i Ukk
29. Unghundskonkurrensklass (ukk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats excellent eller very good i unghundsklass.
Hund får på en och samma utställning endast anmälas i en (1) klass (undantaget avels och uppfödarklass). Ålder beräknas så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag den ställs ut. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass
30. Bruks- respektive jaktklass 15– månader (bkl/jkl)
Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent eller Very good
tävlar vidare i bruks-/jaktkonkurrensklass.
31. Bruks- respektive jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i bruks- resp. jaktklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
32. Öppen klass 15– månader (ökl)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.
33. Öppen klass konkurrens (ökk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i öppenklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
34. Championklass 15– månader (chkl)
Denna klass är öppen för hund som tilldelats svenskt, Nordic eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat alternativt ett av FCI bekräftat internationellt utställningschampionat,
och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som tilldelats Excellent eller Very good tävlar vidare i championkonkurrensklass.
35. Championkonkurrensklass (chkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good i championklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
36. Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.
37. Veterankonkurrensklass (vetkk)
I denna klass deltar hund som vid aktuell utställning tilldelats Excellent eller Very good
i veteranklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hund som erhållit Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa veteran med Excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.
38. Bästa hanhundsklass (bhkl)
– Bästa tikklass (btkl)
I dessa klasser deltar hanhund respektive tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck.
I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla
vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).
Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att
tävla om certifikat. Förhindrade att tävla om certifikat är;
a) svensk utställningschampion
b) hund som erhållit för svenskt utställningschampionat
erforderliga certifikat.
Obs! Minst ett av certifikaten ska ha utdelats
tidigast när hunden uppnått åldern 24
månader och en dag.
För de raser med krav på provmerit ska även hund som tilldelas res.certifikat uppfylla kravet för provmerit. Om ingen av de 4 placerade hundarna i bästa hane - tikklass är berättigad att tävla om certifikat, delas certifikatet ut till den domaren anser bäst med Ck av de oplacerade hundarna. Lika är der för Res.certet.
39. Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)
I denna klass deltar bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass.
I denna klass utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).
Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna
40. Avelsklass (avelskl)
a) Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar.
b) Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor.
Avelshunden/tiken ska delta i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen.
Avelshunden/tiken ska vid aktuell, eller tidigare utställning, tilldelats lägst kvalitetspriset
Good eller 3:e pris. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning
vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande
grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är
avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar
vidare i finaltävlingarna.
41. Uppfödarklass (uppfkl)
Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek och/eller hårlag), som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person eller grupp av personer. Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare. Om en person har
dels egen uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan kull, får hundar ur kullar från dessa olika uppfödningar inte blandas i en och samma uppfödargrupp.
Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell
klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande
grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.
Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är
avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp
tävlar vidare i finaltävlingarna.

Utställnings-PM

Normalt får du ett brev 7-10 dagar före utställningen som innehåller din nummerlapp och arrangörens utställnings-PM. Det är ofta spännande läsning. Först då vet du hur många hundar som är anmälda i din ras, är det många ökar konkurrensen och tvärtom.

I PM/et finns praktiska upplysningar om tider för olika inslag under utställningsdagen, möjligheter att köpa mat och fika mm. Där finns också en vägbeskrivning till utställningsområdet. Många arrangörer skyltar dessutom upp tillfartsvägarna med pilar, klubbmärken, hundfigurer eller någon annan form av kännetecken.

Det är heller inte ovanligt att arrangören tvingas göra domarändringar. Ofta finns information om det i PM/et. Ändringar kan naturligtvis ske ännu senare och då blir det en överraskning när du väl är på plats.

Veterinärbesiktning och vaccination

På utställningar med mer än 400 hundar finns veterinär på plats.

I PM/et står mellan vilka tider veterinärbesiktningen sker. Oftast innebär det bara att du får visa hundens vaccinationsintyg när ni kommer till entrén, men ibland händer det att veterinären vill göra en grundligare kontroll. På mindre utställningar sköter arrangören kontrollen med egen personal.

OBS! Om du inte har ett giltigt vaccinationsintyg med dig (mot valpsjuka) blir hunden inte insläppt! Rådgör med din veterinär om när hunden ska vaccineras och glöm inte att den måste förnyas efter ett tag.

Sjuka eller skadade hundar får inte delta i utställningen.

Om din hund blir sjuk eller skadar sig på en utställning där veterinär finns på plats får din hund kostnadsfri behandling om det kan ske på plats.

Hundar som sällskap på utställning

På många utställningar får man även ta med hundar som inte ska ställas ut. Det gäller både utställare och vanliga besökare. Tänk i så fall på att vaccinationsintyg måste finnas med även för dom hundarna.

OBS! Hundarna måste vara minst 4 månader eller äldre. Yngre hundar är inte tillåtna på utställningsområdet.

Nummerlapp och bedömningstid

På SKK´s nummerlappar finns information om vilken ring din hund ska bedömas i, hur många hundar som ska bedömas i ringen och vilken plats i turordningen din hund har. Är det många hundar, och kanske många raser som ska bedömas i samma ring, kan det ta flera timmar innan de sista får komma in.

En domare bedömer vanligen 20-25 hundar i timmen (men det kan gå både fortare och långsammare). Ofta går det att räkna ut på ett ungefär när det är dags för den egna hunden att visa upp sig.

Börjar utställningen klockan 9:00 och din hund ska bedömas som nr 40 i ringen blir det förmodligen aktuellt att gå in någon gång mellan klockan 10:00 och 11:00.

Nummerlappen ska fästas till vänster på klädseln där syns den bra för domare och ringsekreterare. En säkerhetsnål fungerar utmärkt, men det finns också särskilda hållare och nummerlappsklämmor att köpa.

Utställningskatalog

Vill du veta vilka hundar som deltar, vilka klasser dom är anmälda i osv. behöver du en utställningskatalog. Kataloger säljs på plats, vanligen vid entrén. Där finns bland annat uppgifter om hundens härstamning, uppfödare, ägare, eventuella titlar osv.

Utställningsområdet

Sommartid hålls utställningarna utomhus, ofta i parker eller på idrottsplatser med stora grönytor. Resten av året används inomhusarenor som idrottshallar, mässhallar och liknande.

Utställningsområdet delas upp i numrerade rutor som, lite ologiskt, kallas för ringar. På SKK´s utställningar är det vanligt med 15-20 ringar, då kan det ta en stund att hitta till rätt plats.

Inom området finns nästan alltid någon form av servering och olika marknadsstånd där man kan handla hundtillbehör. Arrangören har också ett sekretariat inom området. Där får du bl.a. hämtar vissa priser och (ibland) köpa utmärkelser (rosetter) som inte är gratis.

Parkering

I anslutning till utställningsområdet finns bil- och husvagnsparkering. Avståndet mellan parkering och utställningsring kan ibland vara ganska långt. Har man mycket grejer med sig är någon form av bagagekärra till stor hjälp.

Ringen

I det PM som arrangören skickar hem till dig hittar du ringnumret (finns även på SKK´s nummerlappar). På utställningsområdet gäller det sedan att hitta den ring som är märkt med samma nummer, då har du kommit rätt.

Utställarna med sina hundar placerar sig där man får plats, i närheten av eller runt ringen. Först till kvarn gäller. Ofta finns någon markering för ytor som inte får blockeras. Sätt dig inte för nära så det blir svårt för andra att gå förbi, eller att komma in och ut ur ringen.

Det är skönt att ha något att sitta på, särskilt om man blir kvar ända till finalerna på eftermiddagen. Campingstol, stolryggsäck eller liknade är vanligt. En bur till hunden och/eller någon form av sol/regnskydd rekommenderas varmt, det ökar trivseln och förutsättningarna att lyckas. Vill du inte investera i en bur kan du ta med en filt eller något annat som hunden kan ligga på.

Uppfödarna och utställningsproffsen har, under utomhussäsongen, ofta särskilda utställningstält där dom får in både sig själva, trimbord och ett antal hundburar.

Även domaren och ringsekreterarna har ett eget tält (eller bara ett bord vid inomhusarrangemang) i ringens ena hörn.

Längs någon av ringens sidor finns vanligen skyltar för de olika placeringarna (1-4) eller symboler/figurer i de olika prisfärgerna (röd, blå, gul, grön). De fyller samma funktion som en prispall när det är dags att rangordna hundarna.

finalringen, där det tävlas om BIG och BIS-placeringar, brukar ”prispallen” vara placerad mitt inne i ringen.

Ringsekreterare

Domaren har till sin hjälp två ringsekreterare. Den ene protokollför resultaten och skriver ner kritiken som dikteras av domaren. Den andre ropar upp numren på hundar som ska in i ringen, delar ut utmärkelser mm. Är det en domare som inte pratar svenska hjälper ringsekreterarna även till med tolkning om det behövs.

Domaren kan ställa frågor till dig om t.ex. hundens ålder (ganska vanligt, så friska upp minnet), men observera att du själv inte ska inleda samtal med domaren.

Det är heller inte tillåtet att ifrågasätta domarens beslut (men det går att lämna skriftlig protest till arrangörens utställningsbestyrelse enligt särskilda regler).

Domaren behöver heller inte förklara varför priser delas ut, eller inte delas ut. Ofta görs det ändå om domaren tycker att han vill förtydliga något för utställaren eller publiken.

Har man varit med ett tag i utställningssvängen lär man sig vilka domare som är förtjusta i den egna hunden eller hundtypen (och tvärtom… ). Då är det naturligt att i första hand försöka anmäla hunden till de utställningar där dom domarna dömer (och att undvika dom andra).

När går man in i ringen?

När numret på din hund ropas upp är det dags att gå in i ringen, eller göra sig beredd om ringsekreteraren ber om det. Går det bra ska ni in flera gånger.

Hur gör man i ringen?

Alla hundar i klassen kommer in och ställer upp sig i nummerordning. En del domare vill först hälsa på varje hund men många gånger får man börja med att springa ett varv runt ringen på ett led.

Sedan är det dags för den individuella bedömningen. De två första startnumren stannar kvar i ringen och övriga ställer sig vanligen strax utanför (för att fylla på efterhand). Den första lyfter upp sin hund på trimbordet där domaren känner igenom hunden, tittar på bettet, kontrollerar hanhundarnas testiklar osv.

Därefter ska hunden visas i rörelse. Ge akt på domarens signaler. Ritar domaren en ring i luften så ska du springa/gå ett varv runt ringen, pekar han fram och tillbaka vill han se hunden bakifrån och framifrån. En tredje variant är att visa hunden i triangelform. Domaren står då i triangelns ena spets och får på så sätt se hunden först i rörelse bakifrån, sedan från sidan och till sist framifrån.

Oavsett om man är ensam eller tillsammans med andra i ringen, eller om man visar i trekant eller i ringform, ska hunden alltid föras i vänstervarv (motsols). Förklaringen är att du inte själv ska skymma hunden för domaren (eftersom hunden ska vara på din vänstra sida).

Slutligen ställer man upp hunden 4-5 meter framför och med sidan vänd mot domaren/domarbordet. Om hunden står med huvudet till höger eller till vänster spelar ingen roll.

Där kan man få stå en stund när domaren, stående eller sittande, dikterar kritiken för ringsekreteraren. Här är det särskilt viktigt att hunden står snyggt och korrekt, så rätta till benens vinklar och stötta upp huvud och svans om det behövs.

Kvalitetsbedömningen avslutas med att ringsekreteraren delar ut hundens pris. Går det riktigt bra får du ett rött Excellent och får tävla vidare, men först efter att dom andra i klassen också är individuellt kvalitetsbedömda.

Därefter är det dags för konkurrensbedömning. Alla hundar som fått Excellent (i klassen) kommer in och ställer upp sig i nummerordning. Eventuellt går domaren fram och tittar lite närmare på hundarna eller också får man direkt börja springa runt. Det kan bli flera varv och flera stopp där domaren ber de tävlande att byta plats i ledet, särskilt om det är många hundar inne samtidigt.

Ganska vanligt är att en, flera eller alla får göra individuella turer fram och tillbaka. Det händer att domaren vill att två hundar samtidigt gör en parallell tur fram och tillbaka om han har svårt att skilja dom åt.

När domaren bestämt sig ber han alla stanna och ställa sig i den ordning han pekar. I:an först, 2:an därefter osv. Ringsekreteraren delar sedan ut prisbanden och de CK eller HP som domaren bestämt sig för.

Har du tur får din hund, och kanske ytterligare några, ett CK. De som får CK tävlar vidare i Bästa Hane eller Bästa Tikklass där en hanhund och en tik har möjlighet att erövra var sitt certifikat. På utställningar med internationell status delas även ett internationellt certifikat ut, CACIB, till bästa hane och bästa tik.

I dessa två klasser och därefter följande konkurrensklasser (BIR o BIM, ev. BIG samt BIS) går bedömningen till på i stort sett samma sätt. Vanligen med lite mer ”pompa och ståt” för varje nivå.

Tänk på att när du är inne i ringen bör hunden, helst hela tiden, stå så snyggt som möjligt. Dvs. även när domaren koncentrerar sig på en annan hund, men kanske gör jämförelser i ögonvrån med de övriga.

Utställningskondition

Domaren bedömer inte bara hundens fysik och utseende utan också hur den uppträder i ringen. En pigg och alert hund är alltid positivt, är den trött, loj och hängig kan det dra ner betyget.

Tänk på att ju bättre det går, desto fler gånger ska hunden in i ringen. Vanligen krävs 5-6 gånger för att nå en BIS-final och ytterligare ett antal gånger om man deltar i uppfödar- och avelsklass. Det är tröttande, inte minst psykiskt, och kräver ”utställningskondition” av både hund och handler (den som visar upp hunden).

För en ung, oerfaren hund kan det räcka med ett par turer i ringen för att huvudet ska börja hänga och svansen sloka. Miljön är ofta rätt krävande med hög ljudnivå, trängsel, varma lokaler eller intensiv sol. Disponera därför dina egna och hundens krafter så klokt som möjligt under dagen, och utnyttja de chanser som bjuds till vila, mat och dryck.

Kritiklappen

När din hund är färdigdömd, eller utslagen i någon av de efterföljande konkurrensbedömningarna, får du själv hämta en skriftlig kritik hos ringsekreteraren. Ibland kan det hända att ringsekreteraren delar ut kritiken direkt i din hand.

Det är ofta spännande att läsa vad hunden fått för omdöme, vilka starka och/eller svaga sidor just den domaren lagt märke till. På kritiklappen står också vilka priser hunden fått och eventuella placeringar. Har det gått riktigt bra kan kritiklappen dessutom vara en värdehandling.

I så fall ska du visa upp den i sekretariatet. Där får du hämta eventuella rosetter och priser som inte delas ut direkt i ringen. Har du fått HP, CK eller kanske ännu högre utmärkelser bör du höra dig för. Rosetter av lite lägre valörer kan man få betala en slant för att lösa ut (om man vill ha dom).

På kritklappen här ovan kan man bl.a. se att hunden tävlat i öppen klass (Ökl). Den fick ett förstapris (1) i kvalitetsbedömningen och placerade sig som fjärde (4) bästa hund i konkurrensen.

Hur ser en ”fin” hund ut?

Grunden är den rasbeskrivning som finns för Petiterna och som syftar till att få fram rastypiska hundar med önskvärda egenskaper. Läs vidare  ”Raskompendium Rasstandard” som finns under Rasstandard.

Till det ska läggas domarens egna kunskaper om anatomi m.m. och synpunkter på vad som är viktigt för rasen. Dessutom, inte minst, domarens personliga uppfattning om vad som är mer eller mindre snyggt!

Så långt kan man lite förenklat säga att det avgörs om hunden får ett första, andra eller tredjepris i kvalitetsbedömningen.

Utställningen är som bekant även en skönhetstävling där hundens dagsform och handlerns skicklighet kan ha stor betydelse.

Till dagsformen hör till exempel:

- Hundens temperament (pigg, glad, trött, hängig)

- Hunden hull (tjock, mager eller lagom kraftig)

- Pälsens kvalitet (mjuk, sträv, kort, lång)

- Hundens kondition (vältränad, otränad, muskulös, tunn)

En skicklig handler kan ofta se och, till en del, förstärka fördelar eller kompensera nackdelar. För att komma långt fram i konkurrensen blir dessa faktorer allt viktigare ju längre man når i tävlingen.

Även handlerns eget uppträdande och utstrålning kan ha betydelse för helhetsintrycket. Ger handlern ett glatt och trevligt intryck smittar det lätt av sig både på domare och på hund.

Alla hundar har bättre och sämre dagar så misströsta inte om du t.ex. får Very Good i kvalitet. Faktum är att nästan alla champions har fått det någon gång. Och, som sagt, domarna kan ha olika uppfattning om hur en petit ska se ut.

Många domare tycker och dömer naturligtvis lika, men det finns också ytterligheter i de olika smakriktningarna. Som nybörjare är det därför svårt att dra några säkrare slutsatser utifrån bara någon eller några domares omdömen.

Efter ett antal tävlingar börjar du ana ungefär var din hunds ”medelbetyg” ligger, men inte ens det är något ”slutbetyg”. Hundens utseende, fysik och anatomi kan förändras ganska mycket på kort tid, särskilt under de första levnadsåren.

Prisbeteckningar
Färger & kokarder (kokarder kallas i dagligt tal för rosetter)
Excellent röd
Very Good blå
Good gul
Sufficient grön
Hederspris (Hp) lila
Certifikatskvalitet (Ck) rosa
Certifikat (Cert) blå/gul
Championat röd/grön
CACIB (Internationellt Certifikat) vit
Reserv-CACIB orange
BIR röd/gul
BIM vit/grön
BIG-1 röd
BIG-2 blå
BIG-3 gul
BIG-4 grön

BIS-1 röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit

Championat & vinnartitlar
Titel Förklaring
SJ(d)CH Svensk Jaktchampion (drev)
SJ(v)CH Svensk Jaktchampion (viltspår)
SEJCH Svensk Jaktchampion
SE(d)CH Svensk Utställningschampion (drev)
SU(v)CH Svensk Utställningschampion (viltspår)
SEUCH Svensk Utställningschampion
SEVCH Svensk Viltspårschampion
DKJCH Dansk Jaktchampion
DKUCH Dansk Utställningschampion
FINUCH /FINCH Finsk Utställningschampion
NJCH Norsk Jaktchampion
NUCH Norsk Utställningschampion
NORDUCH Nordisk Utställningschampion
INTUCH Internationell Utställningschampion


Träna i förväg
Stå fint
Träna hunden på att stå stilla i en minut eller två. Vänj den med att du stöttar upp huvud och svans (om den inte gör det självmant). Leta upp träningssituationer där andra människor och hundar finns i närheten, som på en utställning.
Träna även hunden på att du rättar till hur den står med benen. Vinklarna ska vara riktiga och ryggen rak. Är du osäker på hur det ska se ut – studera proffsen! En god tumregel är att hunden ska ha ”ett ben i varje hörn”.
Gå fint
Träna dig själv på att gå/småspringa i lagom takt så hunden rör sig bra och ”flyter” fram i lätt trav, utan att galoppera eller hoppa. Petitens storlek gör att de flesta handlers föredrar att småspringa eller gå i rask takt.
Hunden ska helst tycka att det är så roligt att den höjer svans och huvud och ger ett stolt intryck. Försök göra det lustfyllt utan att det urartar till bus. Ett vanligt trick är att hålla en godis i handen.
Stå på trimbord
För att domarna inte ska behöva krypa på marken ska små hundar, dit våra petiter räknas, ställas upp på ett trimbord. Vänjer du din hund med det i förväg så slipper du ”konster” inför domaren.
Mätsticka
Rasstandarden föreskriver att vår petit ska ha en viss mankhöjd (34-38 cm, +/- 1 cm mätt från marken upp till ryggen i höjd med skulderbladen). Ibland vill domaren kontrollera mankhöjden med hjälp av en särskild mätsticka, något som en del hundar kan skygga för. Träna även på det i förväg.
Titta i munnen
Nästan obligatoriskt är att domaren vill titta på hundens bett och om den saknar tänder (ett inte helt ovanligt problem bland petiterna). Vänj därför hunden med att både du själv och främmande människor tittar den i munnen.
Känna på kroppen
Vänj hunden med att främmande människor känner igenom kropp, muskulatur och benstomme. Det gör de flesta domare, mer eller mindre. På hanhundar är det exempelvis obligatoriskt att kontrollera testicklarna.
Pälsvård m.m.
Trimning
Borstning och kamning
Klippa klor
Bad
Utställningskoppel
Dopning
Det är inte tillåtet att dopa hunden eller på annat sätt utsätta den för otillåtna åtgärder som påverkar utseende, prestation, reaktion, skada eller sjukdom. Exempelvis är det inte tillåtet att ändra färg eller struktur på päls, nos eller hud.
Detaljerade regler för vad som är tillåtet, och inte tillåtet, finns i ”Nationellt dopingreglemente för hund” och kan bl. a erhållas från SKK.
Var ute i god tid!
Det är inte bra att vara stressad på utställningen, varken för hund eller handler. Tänk på att det kan ta tid att hitta till utställningsområdet, eller till ringen. Det kan vara köer till parkeringen, veterinärbesiktningen och entrén. Hunden behöver kanske rastas flera gånger och grejer bäras in.
Som nybörjare finns mycket att vinna på att inte hamna i tidsnöd. Ett bra tips är därför att göra i ordning all packning redan kvällen före. Utställningsdagen brukar starta tidigt och det kan vara skönt att i alla fall på morgonen slippa tänka på vad man ska ha med.
Minneslista
Ett gott råd är att skriva ner en minneslista över de saker du behöver ha med på utställningen. Händer något oförutsett innan du ska åka, och det gör det som bekant lite då och då, är det lätt att glömma något i brådskan. Med listans hjälp klarar du även det.
Exempel på minneslista med det viktigaste understruket:
- Hundens registreringsbevis och vaccinationsintyg
- Nummerlappen och hållare/säkerhetsnål
- Utställnings-PM med vägbeskrivning och tider
- Campingstol eller stolryggsäck
- Hundbur eller filt
- Bagagekärra med spännband
- Skynke till buren/regnskydd
- Regnkläder/paraply
- Vatten och vattenskål
- Hundmat och matskål
- Hundgodis
- Koppel/utställningskoppel
- Bajspåsar
- Kam/karda/borste
- Trimsax/klotång
- Fästingplockare
- Handduk/hushållspapper
- Plånbok, pengar
- Fika/matsäck
- Tröja/jacka
- Solhatt/keps
- Kamera
Till sist!

Glöm inte vem som är din bästa kompis – oavsett vad domarna tycker!
LYCKA TILL!!!

Sammanställt av Per Sandin och Inge Hansen

Välkommen

Välkommen till www.petitvannerna.n.nu.
Informations sida om PBGV som ägs av
Inge & Cilla.

 

Uppdaterat: 25/3-2019* 

 

Länkar